Diyet Yaparken Yapılan Hatalar

bitkisel-ilaclarDiyet Yaparken Yapılan Hatalar Çok Fazladır. En Diyet Yaparken Yapılan Hatalardan Biri Diyet Yapacak Kişiye Uygun Olmayan Yöntemleri Tavsiye Etmektir. Diyet Yaparken Yapılan Hatalara örnek vermek gerekirse işte en çok öne çıkanlar.

diyet yaparken yapılan hatalar- Madem ki şişman bir insan, akşam saatlerinde kendini tutamayıp yemek yiyor, öyleyse yemesin; alın size bir kural:

“Akşam saatlerinde yenilen yemekler kilo aldırır. “Şişmanlamakta olan insanların çoğu, akşam ve gece saatlerinde kontrol kaybı ile çok yemekten, ya da yemeyi planlamadıkları şeyleri yemekten şikayetçidirler. Gün boyu, -kafalarındaki kısıtlama inanışları doğrultusunda- az yemeye çalışanlar içinde bunu başarabilenler, akşam saatlerinde kendilerini tutamayarak fazla hatta aşırı yemekte, gün boyu yaptıkları “kalori tasarrufunun” çok daha fazlasını almaktadırlar, bu da şişmanlamanın devam etmesine yol açmaktadır. Aslında kendileri de, Akşamları çok yemekten kendilerini alıkoyamamaktan şikayetçidirler. İşte bu tespiti yapan diyetçi dayatmacı zihniyet akşam saatlerinde çok yenmemesi, akşam yemeğinin olabildiğince erken yenmesi yönünde öğütler üretmiş ve bu öğütler tekrar edile edile, birçok insanın zihnine yenen akşam yemeğinin şişmanlattığı kuralı yerleşmiştir.

Dayatmacı düşünce yapısı “kurallarını şişmanları patolojileri için gözlemleyerek elde eder” demiştim. Yani ağırlık dengeleme yeteneği kullanamayarak kilo almış, kilo almaya devam eden kişilerin, beslenmelerini kontrol altında tutmaya ve az yemeye çalışırken uğradıkları den tim kayıpları ile fazla yemelerine yol açan durumların, sekanslar gözlemlenmesi, bu zihniyete öğüt ve kurallarını oluşturma imkanı vermektedir.

Diyet Yaparken Yapılan Hatalar Bir örnek daha: “Kahvaltının atlanmaması gerektiği” inanışı, yine kendini kısıtlamada tutarak, kilo sorunlarına çözüm bulmaya çalışan insanların sıkça olarak kahvaltıyı atladıkları gözleminden doğmuştur. Amaç mümkün olduğunca az yiyebilmek olunca, Zayıflama adayı, sabah saatlerinde uykunun ve dinlenmenin getirdiği zindelikle kendin güçlü hissetmekte ve az yeme kararını sabahtan uygulamaya koyma gücünü kendinde bulmaktadır. Bu tür durumların çoğunda acıkma duyumunun da hemen hemen tamamen ortadan kalkmış olduğu da göz önüne alındığında, -acıkmışsa bile- açlığının farkında olmayan kişi, sabah kahvaltısını da atlayarak ilerleyen saatlerdeki kompülsiyonu (kontrol kaybı ile fazla yemeyi) kendi elleriyle hazırlamaktadır denilebilir.

Diyet Yaparken Yapılan Hatalardan bu iki örnekteki ortak noktaya bakalım şimdi de:
Diyetçi dayatmacı zihniyet varlıklarını gözlemlediği, kompülsiyonlara (yani denetim kayıplarıyla kendini tutamayarak yemeye) yol açan davranışların engellenmesi ve kontrol kayıplarının en aza indirilmesini hedefleyen taktik öğütler oluşturmaktadır. Ancak, “madem ki akşamlan kendini tutamıyorsun, o zaman akşam yeme!” gibi öğütler, diyetçi dayatmacı zihniyetin yıllar içinde gelişen söylemi içinde anlam değişikliğine uğramış ve kitlelere insanların şişmanlamasına yol açan davranışlar olarak ulaştırılmıştır.

Halbuki gayet iyi biliyoruz ki, bu tür kuralların ağırlık dengeleme yeteneğini etkin olarak kullanan insanlar için hiçbir geçerliliği yoktur ve ömrü boyu hiç kahvaltı etmediği halde, ya da kahvaltıyı sık sık atladığı halde veya akşam yemeğini çok geç yeme alışkanlığını sürdürdüğü halde (İspanyolları, ya da komşumuz Yunanları hatırlayın) şişmanlamayan dünya kadar insan mevcuttur.

Diyetçi dayatmacı zihniyetin ürettiği ve kitlelerde inanış haline gelen bu kuralların eleştirisine uzun bir bölüm ayıracağız. Şimdilik hedefimiz sadece, diyetçi dayatmacı zihniyetin bu kuralları bilimsel tırmalar sonucunda filan bulmadığım, kısıtlamalı beslenme sürecindeki bireylerin kısıtlamalara uymadaki zorluklarını gözleyip icat etmiş olduğunu gözler önüne sermekti.

iLGiLi YAZILAR...